Bilorientering

Bilorientering liknar i mångt och mycket vanlig orientering med den lilla skillnaden att man sitter bakom en ratt istället för att använda benen när man tar sig fram i skog och mark i jakt på kontroller.

BilorienteringBilorientering är en sport som först och främst förekommer i de nordiska länderna. Sedan 1961 har en svensk mästare i bilorientering korats. I bilorientering handlar det om att köra olika sträckor på bestämda tider och bocka av kontrollerna efter vägen. Förarna får en karta över en okänd väg och en tid som de måste klara att köra vägbiten på.

I debutanttävlingar brukar en tävling hålla på i någon timme medan större arrangemang kan vara hela natten eller i flera timmar. Detsamma gäller transportsträckorna mellan kontrollerna: i början är sträckorna bara några minuter mellan varandra men när man når distrikts- eller riksnivå kan ena sträckan vara en minut och den andra en timme lång.

Bilorientering finns i två olika tävlingsformer, nämligen typ A och typ B, där skillnaden är att typ A har numrerade kontroller medan typ B har onumrerade kontroller. Vanligt förekommande är också att bilorientering körs nattetid i mörker. I Sverige har vi korat en vinnare sedan 1961 och ett lag som utmärkt sig de senaste åren är Hans-Erik Haraldsson och Mikael Andersson i en Audi 80 Quattro.

Några exempel på bilorienteringstävlingar i Sverige är bland annat Bil-O Syd, Upplandsserien och Villospåret.